Saturday, December 31, 2016

Õpilastööde konkurss "RahaTark ei torma" oli edukas

Sillamäe Gümnaasiumi poolt selle aasta novembrikuus välja kuulutatud õpilastööde konkurss sai hea vastukaja paljudes Ida-Virumaa koolides. 

Konkursile saatsid oma töid üle 60 õpilase kaheksast Ida-Virumaa koolist.

Detsembris -jaanuaris selgitab konkursikomisjon välja parimad tööd kolmes vanuseastmes
  • õpilased 5.-7. klass, 
  • õpilased 8-9.klass,
  • õpilased 10.-12.klass.
Iga vanusegrupi kolme parimat autasustatakse kinkekaardi ja maiustusega.

Võitjad kuulutatakse välja 15.jaanuariks.

Korraldajate nimel
Arno Kaseniit

Sunday, November 6, 2016

Õpilastööde konkurss "RahaTark ei torma"

Üha olulisemaks peetakse digitarkuse kõrval noortele finantskirjaoskuse õpetamist.

Sillamäe Gümnaasium kuulutas välja finantskirjaoskuse teemalise õpilastööde konkursi. Konkursi korraldab gümnaasiumi sotsiaalainete õppetool ja majandusainete õpetaja Arno Kaseniit.

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 15.detsembril 2016.a.

Õpilaste töid hindab  konkursi hindamiskomisjon, mis koosneb oma ala asjatundjatest, lisaks õpetajatele on komisjonis ka praktikuid.

Konkurss viiakse läbi kolmes vanuseastmes, Iga vanuseastme esimsed kolm tööd auhinnatakse.

Konkursitöödest pannakse autorite nõusolekul kokku "Rahatarkuse õpetlik kogumik" ja/või avaldatakse ka blogis "RahaTark".

Õpilastööde konkursi peamine eesmärk on teadvustada üldhariduskoolides rahatarkuse õpetamise vajhadust ja äratada õpilaste huvi omandada teadmisi säästmisest, raha kulutamisest, raha teenimisest jt eluks vajalikest rahaga seotud teemadest.

Konkursi läbiviimist toetab IVOL.

Loe lähemalt siin...